Абітурієнтам із інвалідністю

У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» розроблено модель відбору абітурієнтів, яка базується на принципах рівноправності, справедливості, гуманізму та ставлення до людини як до найбільшої цінності буття. Ця модель впроваджена в усіх підрозділах університету.

Основними завданнями такої моделі є:

  • виявлення найбільш здібних, талановитих людей, які при створенні певних умов можуть опанувати навчальний план вищої школи та засвоїти навчальні програми з обраного ними фаху в інтегрованих групах класичного зразка;
  • професійна орієнтація абітурієнтів із обмеженими можливостями, яка б ураховувала їхні індивідуальні особливості, стан здоров’я, можливості компенсаторного розвитку, здібності, нахили;
  • психолого-педагогічне консультування вступників із проблем подолання наслідків травмуючих переживань, небажаних установок, невпевненості у своїх силах, стану тривожності тощо.

Результатом етапу прогностичної діагностики є попередня професійна орієнтація вступника. Вона проводиться на основі синтезу інформації, отриманої під час співбесіди з абітурієнтом та його батьками, аналізу медичних документів та документів про освіту.

На цьому етапі спеціаліст Відбіркової комісії ненав’язливо, тактовно коригує, спрямовує абітурієнта на професійний пошук відповідно до його власних уподобань і можливостей. Визначаються цілі й завдання, уточнюються сподівання молодої людини та її життєві плани залежно від можливостей здоров’я, здібностей, талантів, пропонується вибрати напрямки майбутньої професійної діяльності.

На другому етапі під час професійного консультування психолог Відбіркової комісії дає висновки щодо професійної придатності вступника. Враховуючи рекомендації психолога, абітурієнт обирає ту спеціальність, на яку у нього немає медичних протипоказань. Психолог допомагає позитивно налаштуватись на вступне тестування, побороти хвилювання, почуття тривожності і невпевненості у своїх силах.

Третій етап – конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступне тестування (замість вступних іспитів) для осіб, які претендують на навчання з відшкодуванням його вартості за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, що дає можливість оцінити інтелектуальний потенціал та особисті характеристики вступника, рівень його загальноосвітньої підготовки. Цей етап слугує основою конкурсного відбору на навчання.

Така модель взаємодії сприяє індивідуальному та диференційованому підходу до кожного абітурієнта, забезпечує впевненість у тому, що до навчання прийде не тільки та молодь, яка прагне навчатися, але й має для цього відповідний потенціал.