Напрями підготовки та спеціальності

У цьому розділі Ви можете ознайомитися з переліком освітніх ступенів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання у 2018 році.

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість навчання фізичних осіб, грн Вартість навчання юридичних осіб, грн
Код Назва Код Назва /може повторювати назву спеціальності/ Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Освітній ступінь «бакалавр»
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 15 5 3 р. 10 м. 3 р. 10 м. 8500 8500 11000 11000
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі 15 15 3 р. 10 м. 3 р. 10 м. 9500 9500 14500 14500
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота 50 0 3 р. 10 м. 8500 14500 0

Освітній ступінь «магістр»

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 9 6 1 р 6 м 1 р 6 м