Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Денна форма навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітнього ступеня бакалавра Фахове випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
Інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 071 Облік і оподаткування Фахове тестове випробування 3 курс 2 р.
Економіка підприємства 5.03050401
Прикладна статистика 5.03050601
Оціночна діяльність 5.03050802
Бухгалтерський облік 5.03050901
Товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
Інші спеціальності 071 Облік і оподаткування

Фахове тестове випробування

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс 3 р.
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201 123 Комп’ютерна інженерія Фахове тестове випробування 3 курс 2 р.
Розробка програмного забезпечення 5.05010301
Інші спеціальності 123

Фахове тестове випробування

Додатково

Математика

2 курс 3 р.
Дошкільна освіта 5.01010101 231 Соціальна робота Фахове тестове випробування 3 курс 2 р.
Початкова освіта 5.01010201
Технологічна освіта 5.01010301
Професійна освіта 5.01010401
Соціальна педагогіка 5.01010601
Фізичне виховання 5.01020101
Лікувальна справа 5.12010101
Сестринська справа 5.12010102
Медико-профілактична справа 5.12010103
Акушерська справа 5.12010105
Соціальна робота 5.13010101
Інші спеціальності 231

Фахове тестове випробування

Додатково

Педагогіка

2 курс 3 р.

Заочна форма навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітнього ступеня бакалавра Фахове випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201 6.050102 Комп’ютерна інженерія Фахове тестове випробування 3 курс 2 р.
Розробка програмного забезпечення 5.05010301
Інші спеціальності 123

Фахове тестове випробування

Додатково

Математика

2 курс 3 р.

Програма співбесіди

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою