Вступні випробування на старші ОС

Вступні випробування для вступу на освітній ступінь “магістр”

При вступі на програми підготовки магістрів на основі базової або повної вищої освіти за спорідненими спеціальностями вступники здають фаховий іспит і вступний екзамен з іноземної мови, за іншими спеціальностями крім цього додатковий фаховий іспит зі спеціальності.

Фахові іспити зі спеціальностей при вступі на освітній ступінь «магістр»

Галузь знань Спеціальність Магістр
на основі базової або повної вищої освіти
Шифр Назва Код Назва за спорідненими спеціальностями за іншими спеціальностями
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування

Фахове випробування

Іноземна мова

Додатково

Макроекономіка


Програма вступного іспиту з іноземної мови