Асоціація випускників

Асоціація випускників – це громадська організація, метою якої є збереження дружніх та ділових взаємин між поколіннями випускників, надання можливості випускникам активно брати участь у житті ГРІ та Університету “Україна”. Члени Ради брали активну участь у підготовці та проведенні ювілейної зустрічі з випускниками, зібрали фото та відеоісторію випускників, академічних груп ГРІ, різноманітних заходів за 12 років, а також написали історію розвитку самоврядування, напуття нинішнім студентам у вигляді гімну випускників. Протягом року випускники брали участь у заходах інституту як у якості почесних гостей, так і в ролі учасників та співорганізаторів. У травні цього року, за ініціативою Ради, відбулася зустріч із випускниками у формі «Міст – «Старий – Новий КОСС». Учасники обмінялися планами на майбутнє, досвідом з приводу працевлаштування та кар’єрного зростання, обговорювали проблеми самоврядування, склали план спільних заходів на майбутній рік. На даний момент Рада працює над створенням бази випускників, сайту випускників та власного форуму в соціальних мережах Інтернету. Планується проведення онлайн-конференцій «Професіонал» у різних галузях.

МЕТА АСОЦІАЦІЇ

Мета Асоціації випускників Горлівського регіонального інституту полягає в налагодженні та зміцненні зв’язків поміж різними поколіннями студентства, адміністрацією та викладачами, забезпеченні наступності традицій і духовних цінностей Університету «Україна»; створенні його позитивного іміджу, сприянні у працевлаштуванні та професійному зростанні випускників шляхом активної взаємодії у різних сферах діяльності; використанні досвіду та можливостей випускників для реалізації навчальних, наукових, культурно-мистецьких і соціальних проектів, що відповідають стратегії розвитку університету.

ПРИНЦИПИ РОБОТИ АСОЦІАЦІЇ

 • Принцип самовизначення передбачає планерування діяльності на підставі оцінки потреб. У процесі оцінки потреб беруть участь всі.
 • Принцип політичної незаангажованості передбачає неучасть організації в політичних кампаніях і політичних партіях.
 • Принцип доступності передбачає доступність організації для всіх бажаючих фізичних і юридичних осіб з метою взаємодії. У певний час, у визначеному місці члени співтовариства можуть отримати інформацію про цілі, завдання, напрями діяльності організації.
 • Принцип законності передбачає ведення діяльності в рамках законів, що працюють на території України.
 • Принцип добровільності передбачає участь у діяльності Асоціації випускників на добровільній основі.
 • Принцип взаємовигідності передбачає здобуття користі кожним членом Асоціації від участі в її діяльності.
 • Принцип демократизму передбачає підпорядкування меншості більшості, право обирати інших і бути обраними, поважати точку зору іншого.

ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

 • Створення активного співтовариства випускників ГРІ різних поколінь, зміцнення і розвиток дружніх ділових, творчих зв’язків із університетом, що сприяють подальшому професійному зростанню випускників і просуванню бренду Університету «Україна»;
 • Формування і пропаганда традицій Асоціації і ГРІ Університету «Україна», сприяння подальшому розвитку ГРІ, Університету «Україна» і Асоціації;
 • Забезпечення наступності поколінь, сприяння налагодженню дієвих зв’язків студентів із випускниками;
 • Висвітлення та популяризація досягнень і успіхів випускників ГРІ, прищеплення студентам гордості за їх учбовий заклад;
 • Об’єднання зусиль випускників з метою зміцнення престижу ГРІ на українському і міжнародному рівні;
 • Вшанування пам’яті студентів, випускників та викладачів, які закінчили свій життєвий шлях;
 • Створення сучасного інформаційного середовища спілкування співтовариства випускників;
 • Надання допомоги у працевлаштуванні, налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями – потенційними працедавцями;
 • Допомога в реалізації службової і наукової кар’єри;
 • Заохочення до взаємодопомоги і створення ділових контактів із випускниками-членами Асоціації у сфері бізнесу, управління і політики;
 • Проведення консультацій у сфері трудового законодавства, розвитку приватного бізнесу та кар’єри, соціального захисту;
 • Сприяння розвитку наукових, освітніх і культурних міжнародних зв’язків ГРІ;
 • Організація регулярних з’їздів і зустрічей випускників ГРІ;
 • Розвиток інноваційної науково-дослідницької діяльності на базі ГРІ за участю випускників;
 • Розширення можливостей ГРІ по безперервній освіті випускників з метою підвищення їх рівня компетентності у сфері професійної діяльності, заохочення до отримання другої освіти;
 • Залучення випускників ГРІ до участі в заходах, акціях і проектах ГРІ;
 • Взаємодія з адміністрацією і громадськими організаціями інституту, іншими громадськими організаціями, науковими суспільствами, органами влади на всіх рівнях у рамках здійснення цілей і завдань АВ ГРІ;
 • Участь у підготовці пропозицій по оптимізації учбового процесу в системі інклюзивної вищої освіти у країні;
 • Популяризація мети і завдань Асоціації, збільшення кількості членів Асоціації випускників, залучення до своїх лав найбільш активних, професійно підготовлених і шанованих членів громади;
 • Представництво і захист інтересів Асоціації та її членів перед державними органами, громадськими організаціями, підприємствами та офіційними особами.

КЕРІВНИЦТВО

Асоціацію очолює Рада випускників ГРІ з 12 осіб, представників усіх спеціальностей.

ПВ представляють Сирко Д., Кібальник В., Гайдаржиєва Д., Бодунова М., Романов А.
ОА – Кубанкова Л.
СР – Макаров А., Наливайко К.
ФР – Баранов Д., Мяделко М., Суліга В.
КСМ – Лутонін А.
Голова Ради – Абдулаєв О.

Дошка пошани

Дошка пошани містить інформацію про випускників ГРІ, які своїми здобутками, наполегливою працею, активною суспільно-корисною діяльністю, самобутньою творчістю, незламною волею та вірою у людей, добро і любов робили та продовжують робити свій вагомий внесок у розвиток Горлівського регіонального інституту Університету «Україна», формують його позитивний імідж.