Комп’ютерна підготовка

Оскільки сучасне життя неможливе без застосування комп’ютерів, ми пропонуємо широкий спектр програм комп’ютерної підготовки. Програми розраховані на слухачів різного віку та різної базової підготовки: від школярів початкових класів до цілком зрілих людей, які бажають отримати навички роботи з комп’ютерами чи вдосконалити свої вміння. Всі програми адаптовані для певних категорій слухачів та оптимально поєднують теоретичне навчання із практичним засвоєнням необхідних навичок. Заняття починаються по мірі комплектування груп.

Програма «КОМП’ЮТЕРіЯ»

Термін навчання: 3 місяці

Тел.: (06242) 2-80-25, 2-90-87, 095-421-60-13.

E-mail: t_vitautasovna@mail.ru

Програма розрахована на дітей віком від 8 років. Програма передбачає засвоєння загальних відомостей про персональний комп’ютер, отримання навичок виконання основних операцій та знайомство з основними програмами операційної системи Windows, знайомство з локальною та глобальною мережами. В навчанні широко застосовуються спеціальні комп’ютерні програми, розраховані на дітей, а також ігрові елементи.

Програма «Основи програмування»

Термін навчання: 5 місяців

Тел.: (06242) 2-80-25, 2-90-87, 095-421-60-13.

E-mail: t_vitautasovna@mail.ru

Програма розрахована на слухачів, які мають мінімальні або зовсім не мають ніяких уявлень про програмування. В ході вивчення програми розглядаються основні поняття програмування. Алгоритми, їх побудова та реалізація засобами сучасних мов програмування високого рівня. Основні поняття мов програмування високого рівня, такі як змінні, типи даних, управляючі конструкції, процедури та функції. На початку засвоєння програми використовується система програмування Microsoft Small Basic, що дозволяє суттєво спростити засвоєння базових понять, та в подальшому перейти до використання Microsoft Visual Basic.

Програма «50 +»

Термін навчання: 3 місяці

Тел.: (06242) 2-80-25, 2-90-87, 095-421-60-13.

E-mail: t_vitautasovna@mail.ru

Програма розрахована на слухачів, які мають мінімальні або зовсім не мають ніяких уявлень про роботу на комп’ютері. В цій програмі немає обмежень по віку і вона орієнтована як на людей, які бажають використовувати комп’ютерні технології у своїй професійній діяльності, так і на людей, які просто хочуть освоїти комп’ютер. Програма передбачає знайомство із сучасними комп’ютерними технологіями, засвоєння навичок роботи з операційною системою Windows, текстовим редактором Word, електронними таблицями Excel, роботою в локальних мережах та мережі Інтернет. Слухачі також знайомляться з основами збереження та захисту даних.

Програма «Дизайн і композиція»

Термін навчання: 2 місяці

Тел.: (06242) 2-80-25, 2-90-87, 095-421-60-13.

E-mail: t_vitautasovna@mail.ru

Ця програма орієнтована на людей, які вже добре знайомі з роботою на персональному комп’ютері, але хотіли би отримати навички роботи з цифровими зображеннями. Протягом усього курсу здійснюється розгляд можливостей та функцій програми Adobe Photoshop, яка у теперішній час широко використовується при обробці цифрових зображень. У ході засвоєння програми слухачі також знайомляться з основами дизайну та композиції, методами та прийомами обробки цифрових зображень. Для успішного засвоєння програми слухачі повинні впевнено володіти основними прийомами роботи з персональним комп’ютером. Також бажано знати основні терміни та поняття комп’ютерної графіки.

Програма «3DMax. Базовий курс»

Термін навчання: 3 місяці

Тел.: (06242) 2-80-25, 2-90-87, 095-421-60-13.

E-mail: t_vitautasovna@mail.ru

Ця програма орієнтована на людей, які вже добре знайомі з роботою на персональному комп’ютері, але хотіли б отримати навички роботи з цифровими тривимірними зображеннями. Протягом усього курсу здійснюється розгляд можливостей та функцій програми 3D Max, яка сьогодні широко використовується як у комп’ютерному дизайні, так і при створенні комп’ютерної анімації. Якщо Ви хочете створити свою тримірну анімацію, макет інтер’єру, зрозуміти, як створюються комп’ютерні ігри, то ця програма підготовки – саме для Вас.