Підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації Горлівського регіонального інституту Університету «Україна» створені на підставі рішення Державної акредитаційної комісії України від 30.03.2010 (протокол №82).

Програми підготовки курсів орієнтовані на підвищення кваліфікації уже працюючих фахівців. Після закінчення курсів слухачі отримують відповідний сертифікат про підвищення кваліфікації.

Всі програми адаптовані для певних категорій слухачів та оптимально поєднують теоретичне навчання із практичним засвоєнням необхідних навичок.

Заняття починаються по мірі комплектуваннягруп.

Програма «Організація малого та середнього бізнесу»

Тел.: (06242) 2-80-25, 2-90-87, 050-942-92-12

E-mail: sharajjnatalja@rumbler.ru

Ця програма орієнтована як на тих, хто тільки планує відкрити власну справу, так і на вже працюючих приватних підприємців, які бажають отримати більше знань із: · правових основ підприємницької діяльності та ліцензування; · ведення бухгалтерського і податкового обліку як при спрощеній, так і при загальній системі оподаткування; · менеджменту і маркетингу в малому бізнесі; · кредитування та страхування малого і середнього бізнесу; · психології ділових стосунків.

Програма охоплює більшість аспектів господарювання фізичних осіб-підприємців: відкриття і реєстрація, правові основи малого бізнесу, ліцензування, звітність, а також трудові стосунки. Вивчається облік як при спрощеній системі оподаткування, так і при загальній. Хоча згідно законодавства України приватні підприємці – фізичні особи мають право не вести бухгалтерський облік, ніхто не відміняв сплату податків та податкову звітність, і тому ведення бухгалтерського і податкового обліку є об’єктом вивчення цієї програми.

Також при навчанні підприємці отримують практичні навички роботи з різними видами договорів: кредитних, цивільно-правових, трудових, веденню трудових книжок, заповненню первинної документації, застосуванню комп’ютерних програм у підприємницькій діяльності.

Програми «Бухгалтерський облік»

Тел.: (06242) 2-80-25, 2-90-87, 050-942-92-12

E-mail: sharajjnatalja@rumbler.ru

Програми для бухгалтерів призначені як для слухачів, які тільки починають освоювати бухгалтерську професію, так і для працюючих фахівців в області бухгалтерії, фінансів, менеджменту тощо, які хочуть більш повно освоїти цей напрямок роботи. Тобто конкретна спрямованість програми визначається при формуванні групи. Групи набираються з 5-10 осіб, що дозволяє здійснити не монолог (читання лекцій), а справжній діалог між майбутніми бухгалтерами і викладачем. Навчання бухгалтерів проходить у буденні дні увечері 3 рази на тиждень (група буденного дня), і по вихідних (група вихідного дня).

Перевагою цих програм є те, що вони об’єднують у собі теоретичні знання і практичну роботу бухгалтерів у програмному забезпеченні 1С. Механізм навчання побудований на чергуванні лекцій із бухгалтерського обліку і практичних занять, що дозволяє швидко й ефективно закріпити отримані знання на практиці.

Навчання ведуть викладачі, що мають сертифікати фірми «1С-Україна». Після закінчення курсів видається свідоцтво державного зразка.

Навчання здійснюється за такими програмами:

 1. Програма «Фінансовий облік + 1С: Бухгалтерія 8.2»
 2. Програма «Податковий облік + 1С: Бухгалтерія 8.2»
 3. Програма «1С: Бухгалтерія 8.2»
 4. Програма «Кадри і зарплата + 1С: Зарплата і управління персоналом»
 5. Програма «1С: Зарплата і управління персоналом»
 6. Програма «1С: Управління торгівлею»
 7. Програма «1С: Управління торговим підприємством»
 8. Програма «1С: Управління промисловим підприємством»
 9. Бухгалтерський і податковий облік для підприємців

Програма «Фінансовий облік + 1С: Бухгалтерія 8.2»

Програма орієнована на бухгалтерів-початківців, які мають початкові знання з бухгалтерського обліку, але не мають достатнього досвіду у цієї професії. Також цю програму добре засвоюють слухачі, які зовсім не мають уяви про професію бухгалтера, але життєві обставини склалися так, що ці знання та навички необхідні. Навчання поєднує в собі теоретичні знання та придбання практичних навичок в роботі з програмним забезпеченням 1С.

Теоретичні заняття з фінансового обліку включають ознайомлення із законодавством, яке регулює ведення бухгалтерського обліку в Україні, заповнення первинної документації, формування відповідних проводок, основних фінансових і бухгалтерських звітів.

Практика полягає в веденні бухгалтерського обліку в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2» на підставі наскрізного прикладу, що дозволяє слухачеві спробувати себе в ролі бухгалтера-практика.

Програма «Податковий облік + 1С: Бухгалтерія 8.2»

Дана програма розрахована на працюючих провідних та головних бухгалтерів, фінансистів, економістів, керівників підприємств, а також на слухачів, які планують зайняти дані посади.

Теоретичні знання по податковому обліку включають детальне вивчення основних податків, схем їх утримання та складання податкової звітності. Буде розглянуто складання фінансової звітності на загальній і спрощеній системах оподаткування, а також питання з формування облікової політики підприємства.

Вивчення програми «1С: Бухгалтерія 8.2» на підставі наскрізного прикладу дозволяє слухачеві закріпити отримані знання з ведення податкового обліку на практиці.

Програма «1С: Бухгалтерія 8.2»

Дана учбова програма дозволяє ознайомитися з особливостями програми автоматизації бухгалтерського обліку «1С: Бухгалтерія 8.2». На даний момент на ринку спеціалізованих програм ведення бухгалтерського обліку України склалася така ситуація, що більшість підприємств вже перейшли, або планують перехід з програма «1С: Бухгалтерія 7» на наступну версію «1С: Бухгалтерія 8».

Учбова програма розрахована як на існуючих користувачів 1С 7.7, так і на новачків – бухгалтерів, які донині не використовували жодних версій 1С.

Вивчення програми побудовано на основі наскрізного прикладу, згідно якому слухачі на практиці вносять до програми дані первинної документації, ознайомлюються з особливостями програми і звичайно ж отримують бажаний результат – фінансову і податкову звітність.

Дана програма орієнтована на бухгалтерів-практиків, тому лекційне вивчення бухгалтерського обліку в цьому курсі не передбачено – вся увага приділяється практичному засвоєнню програми «1С: Бухгалтерія 8.2».

Програма «Кадри і зарплата + 1С:
Зарплата і управління персоналом»

Ця учбова програма розрахована на слухачів, які збираються працювати або вже працюючих у сфері управління персоналом підприємств і бухгалтерів, що займаються питаннями оплати праці.

Теоретичні заняття включають ознайомлення із законодавством, яке регулює кадровий облік та оплату праці в Україні, правила розрахунку окремих видів заробітної плати; ведення кадрової документації, заповнення первинної документації з розрахунку заробітної плати, формування основних звітів з кадрового обліку та розрахунків з податків та зборів, пов’язаних з оплатою праці.

Практичні заняття полягають у вивченні програми «1С: Зарплата і управління персоналом», за допомогою якої, на підставі наскрізного прикладу, слухачі навчаються вести кадровий облік та розраховувати заробітну плату та інші види виплат, вести взаєморозрахунки з бюджетом та фондами соціального страхування, оформлювати виплату заробітної плати, формувати потрібні звіти, тобто закріпити отримані знання з ведення обліку персоналу та оплати праці на практиці.

Програма «1С: Зарплата і управління персоналом»

Ця учбова програма розрахована на вже працюючих слухачів у сфері управління персоналом підприємств і бухгалтерів, що займаються питаннями оплати праці, тому лекційне вивчення законодавчих норм з регулювання кадрового обліку та оплати праці в Україні в цьому курсі не передбачено – вся увага приділяється практичному засвоєнню програми «1С: Зарплата і управління персоналом».

Практичні заняття полягають у вивченні програми «1С: Зарплата і управління персоналом», за допомогою якої, на підставі наскрізного прикладу, слухачі навчаються вести кадровий облік та розраховувати заробітну плату та інші види виплат, вести взаєморозрахунки з бюджетом та фондами соціального страхування, оформлювати виплату заробітної плати, формувати потрібні звіти.

Програма «1С: Управління торгівлею»

Конфігурація «1С: Управління торгівлею» призначена для автоматизації обліку в організаціях, які займаються оптово-роздрібною торгівлею. Застосування даної конфігурації дозволить вести оперативний облік наявності та руху товарів, стану взаєморозрахунків з контрагентами, здійснювати управління закупками та продажами, планування та аналіз діяльності торговельного підприємства.

Учбова програма з вивчення «1С: Управління торгівлею» розрахована на працюючих у сфері торгівлі (бухгалтерів, операторів, комірників) та орієнтована на засвоєння особливостей обліку торгових операцій без ведення бухгалтерського обліку. Також ця програма стане в нагоді приватним підприємцям, які мають необхідність автоматизувати рух товарів, закази постачальникам та покупцям та взаєморозрахунки з ними, аналіз закупок та продажів.

Вивчення програми на підставі наскрізного прикладу дозволяє слухачеві закріпити отримані знання з ведення обліку торгівельних операцій на практиці.

Програма «1С: Управління торговим підприємством»

Конфігурація «1С: Управління торговим підприємством» призначена для комплексної автоматизації оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, обліку кадрів та розрахунку заробітної плати, аналізу та планування торговельних операцій, підготовки обов’язкової (регламентованої) звітності. Конфігурація забезпечує ефективне управління сучасним торгівельним підприємством. Дана конфігурація є розвитком прикладного рішення «1С:Підприємство 7.7. Бухгалтерія + Склад + Зарплата + Кадри для України». Учбова програма розрахована як на існуючих користувачів 1С 7.7, так і на бухгалтерів, які донині не використовували жодних версій 1С.

Вивчення програми побудовано на основі наскрізного прикладу, згідно якому слухачі на практиці вносять до програми дані первинної документації, ознайомлюються з особливостями програми, навчаються вести облік різних операцій та аналізувати результати діяльності підприємства і звичайно ж отримують бажаний результат – фінансову і податкову звітність.

Дана програма орієнтована на бухгалтерів-практиків, тому лекційне вивчення бухгалтерського, управлінського та податкового обліку в цьому курсі не передбачено – вся увага приділяється практичному засвоєнню програми «1С: Управління торговим підприємством».

Програма «1С: Управління промисловим підприємством»

Конфігурація «1С: Управління промисловим підприємством» призначена для автоматизації оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, обліку кадрів та розрахунку заробітної плати, аналізу та планування господарських операцій, підготовки обов’язкової (регламентованої) звітності. Конфігурація забезпечує ефективне управління сучасним промисловим підприємством. Цільова аудиторія даного прикладного рішення – це підприємства, для яких потрібний потужний і функціональний інструмент управління виробничою, торгівельною і фінансовою діяльністю, тобто комплексна автоматизація всіх напрямів діяльності.

Вивчення програми побудовано на основі наскрізного прикладу, згідно якому слухачі на практиці вносять до програми дані первинної документації, ознайомлюються з особливостями програми, навчаються вести облік різних операцій та аналізувати результати діяльності підприємства і звичайно ж отримують бажаний результат – фінансову і податкову звітність.

Дана програма орієнтована на бухгалтерів-практиків, тому лекційне вивчення бухгалтерського, управлінського та податкового обліку в цьому курсі не передбачено – вся увага приділяється практичному засвоєнню програми «1С: Управління промисловим підприємством».

Бухгалтерський і податковий облік для підприємців

Дана програма орієнтована як на тих, хто тільки планує відкрити власну справу, так і на вже працюючих приватних підприємців, а також бухгалтерів, які бажають отримати більше знань з:

 • ведення бухгалтерського і податкового обліку, як на спрощеній, так і на загальній системі оподаткування;
 • заповнення первинної документації;
 • нарахування та виплати заробітної плати, лікарняних, оплати відпусток, декретних;
 • складання та надання звітності з податків та зборів у паперовому та електронному вигляді;
 • питань адміністрування податків, перевірок контролюючими органами.
Якщо Вас зацікавили наші програми підвищення кваліфікації, але у Вас ще залишилися якісь питання, звертайтесь:

Тел.: (06242) 2-80-25, 2-90-87, 050-942-92-12
E-mail: sharajjnatalja@rumbler.ru