Професійні курси

Ці програми підготовки орієнтовані на отримання певних професійних знань бажаючими засвоїти нові професії чи просто розширити свої професійні знання.

Всі програми адаптовані для певних категорій слухачів та оптимально поєднують теоретичне навчання із практичним засвоєнням необхідних навичок.

Заняття починаються по мірі комплектування груп.

Програма «Офіс-менеджмент»

Термін навчання: 3 місяці

Тел.: (06242) 2-80-25, 2-90-87, 095-421-60-13.

E-mail: t_vitautasovna@mail.ru

/Files/images/prof_kursu4.png Ця програма орієнтована на підготовку секретарів керівника. Засвоївши цю програму, слухачі будуть знати вимоги до роботи офіс-менеджера, вміти складати кадрові папери, планувати свій робочий час і час керівника, володіти швидким комп’ютерним набором та елементами психологічного спілкування тощо. Програма поєднує теоретичне навчання із широким колом практичних занять у формі міні-тренінгів, вирішення типових практичних задач, рольових та ділових ігор.

Програма «Бізнес-право»

Термін навчання: 2 місяці

Тел.: (06242) 2-80-25, 2-90-87, 095-421-60-13.

E-mail: t_vitautasovna@mail.ru

/Files/images/prof_kursu1.png Ця програма орієнтована на керівників підприємств, підприємців, менеджерів, які мають бути обізнаними у правових основах ведення бізнесу в Україні. Програма передбачає ознайомлення слухачів із правовими основами організації підприємств, основами цивільного та господарського права, правовими основами контрактної діяльності, трудовим правом та іншими розділами права. Головна мета програми – не підготовка фахових юристів, а ознайомлення представників бізнесу із правовим регулюванням ведення бізнесу в Україні. Програма поєднує теоретичне навчання з широким колом практичних занять у формі міні-тренінгів, вирішення типових практичних задач, рольових та ділових ігор.

Програма «Реклама та PR»

Термін навчання: 3 місяці

Тел.: (06242) 2-80-25, 2-90-87, 095-421-60-13.

E-mail: t_vitautasovna@mail.ru

/Files/images/prof_kursu2.png Ця програма орієнтована на менеджерів із реклами та PR-менеджерів підприємств. Головною метою програми є ознайомлення менеджерів, що відповідають за зв’язки із громадськістю, з основними принципами паблік рілейшенз та стратегіями побудови зв’язків підприємства із громадськістю. Програма включає психологію міжособистісних стосунків, організацію взаємодії із громадськістю, методи оцінки ефективності рішень та багато чого іншого. Слухачів навчають проводити PR-акції, роз’яснювати стратегію розвитку кампанії та її діяльність, проводити презентації, прес-конференції тощо.

Програма «Менеджер із постачання та збуту»

Термін навчання: 2 місяці

Тел.: (06242) 2-80-25, 2-90-87, 050-942-92-12

E-mail: sharajjnatalja@rumbler.ru

/Files/images/prof_kursu3.png Товарознавець, мерчандайзер, агент із продажу та постачання, логіст – це гілки однієї професії – менеджер із постачання та збуту, який повинен знати основи менеджменту, маркетингу і складської логістики, вміти просувати товар, використовувати сучасні інформаційні технології і, звичайно ж, уміти спілкуватися з людьми. У програму підготовки менеджерів із постачання і збуту включені такі дисципліни: менеджмент і маркетинг із постачання та збуту, складська і транспортна логістика, етика і психологія ділового спілкування, знання комп’ютерних програм (Word, Excel, створення презентацій, робота в Internet), основи діловодства, вивчення програми «1С: Управління торгівлею для України». Після закінчення курсу слухачі складають іспит і отримують сертифікат, а найголовніше – готові стати успішними менеджерами і досягти в цій професії досконалості.