Бізнес-інкубатор

Створення бізнес-інкубатора – допомога молоді
у працевлаштуванні та розвитку власного бізнесу

Економічна рецесія радикально змінила ситуацію на ринку праці, і кількість зареєстрованих безробітних в Україні за останні місяці збільшилася до рекордних показників за останні 17 років. У цій ситуації людям зрілого віку сьогодні все-таки можна знайти роботу за спеціальністю, адже досвід за плечима надає таку можливість. А от бажаючі працювати студенти та випускники ВНЗ зіштовхуються з проблемою працевлаштування.

У Горлівському регіональному інституті Університету «Україна» уже приступили до вирішення цієї проблеми – через створення бізнес-інкубатору.

Сьогодні молодь не дуже поспішають брати на роботу. Причиною тому є відсутність власного досвіду практичної діяльності. Але ж у багатьох професіях недостатньо одних теоретичних знань. Три роки стажу за фахом – така умова є обов’язковою у більшості компаній при прийомі на роботу. Саме через відсутність такого стажу молоді частіше відмовляють. Адже, якщо людина ніде не працювала, у неї ще не сформовані навички робочого спілкування, побудови лінії поведінки з керівництвом і колективом, вона може не до кінця усвідомлювати свої обов’язки і покладену на неї відповідальність. Багато роботодавців не хочуть братися за формування цих якостей у «зелених» здобувачів, тому їм вигідніше взяти на роботу більш досвідченого співробітника.

Ще один аспект полягає у вимогах самих молодих здобувачів, які найчастіше бувають завищеними. Якщо раніше молодь вибирала собі роботу залежно від інтересів, то тепер пріоритети змістилися у бік оплачуваності професії. Не маючи необхідного досвіду, люди при цьому бувають занадто самовпевненими і вимагають відразу високу посаду та зарплату. Мало хто з них замислюється, що потрібно починати з нуля.

Саме таким молодим здобувачам, майбутнім випускникам вирішили прийти на допомогу науково-педагогічні співробітники Горлівського регіонального інституту Університету «Україна».

Ідея створення бізнес-інкубатору на базі ГРІ належить молодому перспективному викладачу обліково-фінансового факультету Тарнавскому Олександру Анатолійовичу. Його ініціативу підтримав проректор з навчально-виховної роботи інституту Бодунов Євгеній Рудольфович.

Найважливішими завданнями бізнес-інкубатору є: виховання підприємницької культури та залучення до активної участі місцевих підприємців в економіці регіону і держави в цілому, залучення в підприємницький процес молоді, жінок, людей із обмеженими фізичними можливостями.

Бізнес-інкубатор являє собою невелику організацію з обмеженим персоналом, що забезпечує фізичний простір для роботи, різні приміщення та споруди спільного використання, а також доступ до технічних засобів і послуг в області ведення бізнесу в якості єдиного інтегрованого та прийнятного за вартістю комплексу. Такого роду опіка і спільне покриття витрат покликані полегшити початкову стадію розвитку нового підприємства шляхом зменшення витрат і запобігання їх виникненню і тим самим зменшити ймовірність невдачі підприємства. Три чверті ретельно створених підприємств у бізнесі-інкубаторі мають гарні шанси на життя.

Бізнеси-інкубатори надають такі послуги:

  • надають новоствореним підприємствам і фірмам юридичну адресу;
  • оформлюють необхідні для реєстрації документи;
  • виділяють приміщення і обладнання;
  • допомагають налагодити та вести бухгалтерський облік;
  • надають засоби зв’язку;
  • організують тематичні консультації;
  • допомагають у рекламній кампанії;
  • надають маркетингову підтримку;
  • допомагають у пошуку партнерів.

Бізнес-інкубатор покликаний надавати допомогу шляхом забезпечення можливості доступу до інформаційних мереж, що перебувають в його розпорядженні та спрямовані на надання послуг. Результати його діяльності значною мірою залежать від використання обладнання і технічних засобів Горлівського регіонального інституту, а також від надання професійних послуг на неформальній основі людьми, зацікавленими в цій ідеї. До таких людей належать і студенти старших курсів інституту, найактивнішим з яких у цей час є Козлов І.А.

При використанні різних підходів для створення нових підприємств за новою технологією метод бізнесів-інкубаторів показав гарні результати. У цей час у світі діє більше тисячі інкубаторів, більшість із яких розташовано в США і Європі, приблизно 150 їх знаходиться у країнах, що розвиваються, та колишніх соціалістичних країнах.

Головною рисою бізнес-інкубаторів є ретельний відбір учасників. Їм надається допомога в розробці бізнес-планів і пошуку стартового капіталу, проводиться навчання основам бізнесу. З іншого боку, бізнес-інкубатор сам є об’єктом. У нього є перспектива стати незалежним, коли він розкрутиться на повну потужність. Проте на початковому етапі йому майже завжди надається допомога з боку державної, місцевої і міської влади, наприклад, у вигляді низької орендної плати і комунальних витрат.

Соціально-економічним результатом діяльності бізнесів-інкубаторів є кількість прямо та побічно створених робочих місць, величина додаткової вартості, ступінь удосконалювання наукових розробок, зростання ділової активності в регіоні, певні заходи в області соціального захисту населення і створення благодійних фондів.

Розробка бізнес-плану є однією з основних умов для ухвалення остаточного рішення про доцільність створення конкретного інкубатора. Такий бізнес-план являє собою особливий інформаційно-аналітичний документ, що містить головні оцінні відомості про структурно-функціональні особливості майбутнього бізнес-інкубатора, про передбачувані витрати по його формуванню, про очікувані результати (ефективність) діяльності бізнес-інкубатора і т. п.

Вихід є з будь-якої ситуації. Важливо шукати та бути наполегливим. Як кажуть мудреці, роботу не знайде тільки ледачий. Тому, якщо Ви дотепер без роботи, то проблема тільки у Вас особисто – у Вашому небажанні докласти хоча б мінімум зусиль, щоб змінити ситуацію. Пам’ятайте, що у Вас є головний козир – молодість, а це означає, що ви повні сил, і запити у вас скромніші, ніж у досвідчених фахівців. Тому у Вас є всі шанси як на одержання гарної роботи, так і на створення власного бізнесу.