Юридична клініка

З метою надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення у 2005 році при кафедрі правознавства була створена юридична клініка.

Юридична клініка надає безкоштовні юридичні послуги малозабезпеченим громадянам, якими є: пенсіонери, ветерани, інваліди, неповнолітні, безробітні, а також громадяни, які віднесені органами соціального захисту до категорії осіб з низьким рівнем доходу.

Виходячи з цієї основної мети, завданнями діяльності юридичної клініки є:

  • підвищення рівня правової культури та правосвідомості населення;
  • залучення студентів до практичної правозастосовної діяльності, формування у студентів навичок та вмінь, які необхідні юристу-практику;
  • розвиток у студентів високої правосвідомості, розуміння значної ролі юриспруденції та ролі юристів у суспільстві, формування у студентів навичок дотримання норм професійної етики;
  • формування професійного іміджу юриста-правознавця у студентів протягом усього навчання в інституті.

Яким чином будується робота в нашій юридичній клініці?

Протягом першого прийому з’ясовується сутність питання, з яким звернувся клієнт; заповнюється картка обліку клієнта; призначається дата наступної зустрічі. Вся ця інформаціє надається викладачу-куратору, який виносить рішення про прийняття справи до розгляду.

Конкретну роботу (скласти претензію, позовну заяву, надати консультацію з якогось питання), здійснює студент-консультант. Строк розгляду справи не є лімітованим, у кожному конкретному випадку він визначається студентом-консультантом і складає час, який необхідний для ретельного вивчення та розгляду питання.

Прийом здійснюють 7-8 студентів (у тому числі з числа студентів, що є особами з обмеженими можливостями) під керівництвом викладачів кафедри правознавства. Ці студенти-консультанти відбираються з найкращих студентів випускних курсів. Загальне керівництво роботою юридичної клініки здійснює керівник юридичної клініки.

Наша юридична клініка була створена зовсім недавно, але робота в ній дозволяє вести мову про те, що на рівні такого міста, як Горлівка, створення юридичної клініки зіграло значну роль. Про це свідчать насамперед результати нашої праці за період роботи юридичної клініки.

Така робота приносить позитивні результати, як для осіб, які звернулися до нас зі своїми проблемами, так і для студентів, які здійснюють прийом у юридичній клініці. Студенти-випускники, які здійснювали прийом у попередні роки, при зустрічах розповідають, що робота в юридичній клініці дуже допомогла їм у сьогоднішній повсякденній діяльності юриста-правознавця.

Ми не обмежуємо нашу діяльність тільки прийомами по місцю знаходження юридичної клініки, а співпрацюємо з різними організаціями з питань надання правової допомоги. Наша юридична клініка бере участь у роботі Горлівської міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

Активно співпрацює юридична клініка із загальноосвітніми школами міста та області. Консультанти клініки проводять у школах міста лекції та семінари з правових питань.

Додаткові матеріали:

Звіт про роботу Юридичної клініки