Супровід навчання

Особливості навчання студентів із особливими потребами в Горлівському регіональному інституті Університету «Україна»

В основу створення Горлівського регіонального інституту Університету «Україна» закладено ідею забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти всім бажаючим, незалежно від стану їхнього здоров‘я, матеріального становища чи місця проживання.

На сьогоднішній день в інституті вже є система і певний досвід роботи зі студентами з особливими потребами. Зроблено основні кроки, які мають забезпечити їм не тільки рівний доступ до отримання вищої освіти, але й повний розвиток їхнього людського потенціалу, почуття гідності та самоповаги, посилення поваги до їх основоположних прав, розвиток їхньої особистості, талантів і творчості, а також розумових та фізичних здібностей, надання можливості ефективної участі у житті суспільства.

Робота зі студентами з інвалідністю проводиться всіма підрозділами та науково-педагогічними працівниками філії згідно «Комплексної програми забезпечення рівних можливостей для навчання студентів із інвалідністю у ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» від 27 грудня 2007 року.

Координатором роботи на даний момент є відділ організаційно-масової, виховної роботи та роботи з інвалідами, який згідно штатного розпису укомплектований: начальником відділу (Рудь-Медведєва О.Е.), фахівцем 1 категорії (Кубанкова Л.С.), практичним психологом – (Плетньова Ю.С.), лікарем вищої категорії (Гришина Л.М.).

Відповідно до наказу №52 від 01.09.2008 р. «Про організацію роботи зі студентами та абітурієнтами в ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» до роботи з інвалідами залучені: завідувач відділу інформаційних технологій Курцев В.В. – як відповідальний за організацію спеціалізованого технічного супроводу, асистент кафедри фізичної реабілітації Ярош А.М. – як відповідальний за фізкультурно-спортивний супровід, викладач кафедри обліку і аудиту Хоженцева С.М. – як відповідальний за професійну адаптацію та реабілітацію, викладач кафедри Права Павлович М.С. – як консультант із юридичних питань.

Станом на 1 грудня 2009 р. у ГРІ ВМУРоЛ «Україна» навчається 1080 осіб, із яких 73 студенти (7,4%) – із обмеженими фізичними можливостями. Відповідно з 518 денної форми навчання – 41 особа (7,9%), із 462 студентів заочної форми навчання – 32 (6,9%) особи. З них інвалідів І групи – 6 осіб; інвалідів дитинства та таких, які ще не отримали групу після виповнення 18 років, – 6 осіб, ІІ групи – 31 особа; ІІІ групи – 30 осіб.

Кількість студентів із інвалідністю за нозологіями станом на 2009-2010 н.р.

Нозологія ПВ ОА ФК ФР СР КСМ Кількість осіб
Захворювання залоз внутрішньої секреції 1 1 1 3
Дитячий церебральний параліч 3 2 1 1 2 8 17 Візочники – 5
Захворювання опорно-рухового апарату 2 2 2 1 2 1 10
Захворювання дихальної системи 1 1 2
Слабозорі або втрата одного ока 1 3 3 1 8
Цукровий діабет 1 2 3
Захворюваннясечовивідної системи 1 1 2
Захворювання крові, шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи 1 1 1 3
Захворювання нервової системи 2 4 8 5 2 21
Слабочуючі 1 1
Захворювання серцево-судинної системи 1 1 2
Онкологічні захворювання 1 1
Разом 11 9 9 13 14 17 73

Більшість студентів-інвалідів навчаються за рахунок Донецького та Харківського відділень Фонду соціального захисту інвалідів.

Кілька студентів згідно положення «Про встановлення спеціальних цін для окремих категорій студентів» ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «України» відповідно до пункту 2.1 мають знижку по оплаті за навчання до 50%.

Горлівський регіональний інститут євищим навчальним закладом інтегрованого типу, в якому передбачене спільне навчання студентів із функціональними обмеженнями у змішаних навчальних групах, до складу яких входять їх здорові однолітки.

Основою набуття вищої освіти є державні освітні стандарти, обов’язкові для всіх студентів незалежно від стану їх здоров’я. Тільки при такому підході до навчання людей із інвалідністю вони як професіонали надалі можуть бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Особливістю навчання студентів із інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі інституту є те, що, сприймаючи їх як рівних, до них висуваються такі ж вимоги з боку ВНЗ, як і до інших студентів. В інтегрованій групі не можна, наприклад, за потребою студента з інвалідністю уповільнювати темп лекції, зменшувати кількість пар та їх тривалість, спрощувати чи скорочувати обсяг навчального матеріалу, так як це знижує якість фахової підготовки.

Задля компенсації функціональних обмежень, що впливають на якість навчання студентів із інвалідністю та надання необхідної підтримки в інтегрованому освітньому середовищі інституту передбачений супровід навчання студентів із інвалідністю, який здійснюється за такими напрямами: технічний, педагогічний, психологічний, медико-реабілітаційний, фізкультурно-спортивний, соціальний, професійна адаптація та реабілітація. Супровід розпочинається з моменту звернення людини з особливими потребами до відбіркової комісії інституту й охоплює процеси підготовки до вступу, вступ та навчання у ВНЗ, а також забезпечує підтримку зв’язків із випускниками.

Докладніше про Супровід навчання студентів із інвалідністю

Види супроводу:

  • Спеціалізований технічний супровід
  • Психологічний супровід
  • Медико-реабілітаційний супровід
  • Фізкультурно-спортивний супровід
  • Педагогічний супровід
  • Соціальний супровід
  • Індивідуальний (тьюторський супровід)
  • Професійна адаптація і реабілітація студентів